Projekt audio 21/2010

Tematem projeku dźwiękowego 21/2010 są postulaty MKS. Jak brzmią odyczytywane teraz? Jak te treści odwołują się do kategorii „historyczności”, a na ile są aktualne? Praca na styku dokumentu i nagrań terenowych. Przeprowadzę aktualizację odczytania 21 postulatów w 2010 roku - będą to różne miejsca, a przede wszystkim różne głosy. Głównym celem pracy audio jest przypomnienie postulatów, ich brzmienia. Głosy będą nagrywane w różnych kontekstach akustycznych. Dalsza część mojej pracy polega na aranżowaniu, nadawaniu tempa pracy oraz konstruowaniu dźwiękowym w systemie stereo - odpowiednim rozmieszczeniem głosów. Praca będzie literalnym odczytaniem postulatów w wersji, która jest zgłoszona do UNE SCO jako dziedzictwo. Praca 21/2010 ma w sobie wymiar dokumentalny, ale i jest kompozycją akustyczną.

Autor: Marcin Dymiter Aka EmiterZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE