PATRONATY HONOROWE

Akcja OBYWATEL SOLIDARNOŚĆ poprzez TELEPORT.ART, PERFORMANCE INSTALACJA „S”, KSIĄŻKA AR”S”, KONFERENCJE O2O i internetowy dyskurs WWW.21POSTULATES.EU daje wirtualne ślady w rzeczywistości i dodaje ślady realne do świata, a Polacy mogą budować nową rzeczywistość w duch etosu Solidarności i poszanowania przeszłości. Wykorzystujemy najnowsze technologie jak Augmented Reality, streaming, dynamiczne aplikacje webowe, aby stworzyć narzędzia komunikacji i postrzegania rzeczywistości jako wspólnej przestrzeni i obszarów godnego życia, o które kiedyś walczyli w bezkrwawej rewolucji solidarnościowcy i wszyscy pragnący godnego i normalnego życia. My wszyscy jesteśmy Obywatelami Solidarność. W 30 rocznicę Solidarności staramy się rewitalizować etos 1980 roku. 21 historycznych postulatów było konkretnymi marzeniami konkretnych ludzi o pozytywnej przyszłości. Akcja” Obywatel Solidarność ” pozwala nam od nowa konkretnie marzyć. Napiszmy razem nowe 21 postulaty naszych czasów używając narzędzi naszego wieku.

(...)Cały czas pamiętam jak spotkaliśmy się z Aramem Rybickim, który otworzył się natychmiast i już po pierwszym, drugim spotkaniu, dokładnie rozumiał jak my myślimy i jak rozumiemy świat, jak czytamy ten świat współczesny.BEATA STASZYŃSKA

(...)Aram Rybicki od razu czuł, że mamy takie wewnętrzne światy, bo sam też taki miał i nie wiem czy były identyczne, ale zrozumieliśmy się.ONNO HANSEN


ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE