TO JEST KSIĄŻKA AR"S" - THIS IS BOOK AR"S"

Mamy ogromną przyjemność zaprezentować Państwu w formie elektronicznej multimedialną książkę, która będąc podsumowaniem Projektu Obywatel Solidarność 2010 szkicuje z jednej strony wartości etyczne połączone z nowoczesnymi technologiami - jak Augmented Reality i streaming - aby rozpocząć dyskurs o etosie  historycznej "Solidarności" we współczesności, a z drugiej tworzy portret zbiorowy otwierający dyskusję jak i jakie mieć konkretne marzenia jak kiedyś 21 Postulaty.W książce 66 wypowiedzi zarejestrowane w 2010. Zapraszamy do lektury.

It's our great pleasure to present to you the multimedia book that summarizes the project Citizen Solidarity 2010 in it's electronic shape. On the one hand it sketches ethical values as connected with modern technologies - as Augmented Reality and streaming - in order to initiate a discourse on the historical ethos of Solidarity in the present times. On the other hand it is a collective portrait that opens up a discussion on how to have what kind of concrete dreams. Our inspiration are the 21 historical postulates that led to the existence of Solidarity. In the book are 66 answers that were registered in 2010. We hereby invite you to read the book.

Kontakt z autorami / Contact with the authors: citizensolidarity.info@gmail.com

TO JEST KSIĄŻKA AR"S" - THIS IS BOOK AR"S" (PDF)

TO JEST KSIAZKA AR”S” - THIS IS BOOK AR”S”,ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE