KONFERENCJA OTWARTA – PODSUMOWANIE PROJEKTU

Spotkanie w Dworze Artusa pozwoliło na prezentację fragmentów WYDAWNICTWA podsumowującego Projekt. Do końca roku w niekomercyjnym obiegu pojawi się publikacja: TO JEST KSIĄŻKA AR”S” zawiera 63 wywiady spisane z filmowych rozmów, które od startu Projektu do listopada przeprowadził Onno Hansen. To unikalny materiał filmowy, który z pewnością będzie inspiracją w pracy nad dokumentem filmowym, który w swoich planach ma reżyserka Beata Staszyńska.

KONFERENCJA OTWARTA – PODSUMOWANIE PROJEKTU,ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE