JANINA OCHOJSKA W GDAŃSKU MIAŁA CHWILĘ „NA WYWIAD”... DLA OBYWATELA SOLIDARNOŚĆ

Janina Ochojska, założycielka i szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, odebrała w środę 29.09.2010 w gdańskim Dworze Artusa Nagrodę Lecha Wałęsy przyznaną jej za wieloletnie działania charytatywne na rzecz międzyludzkiej solidarności. 30.09.2010 w czasie Konferencji „Europa i świat 30 lat po zwycięstwie polskiej Solidarności” organizaowanej przez Instytut Lecha Wałęsy Janina Ochojska udzieliła krótkiego wywiadu naszej ekipie filmowej. Dziękujemy i z podziwem szanując otwartość, determinację i szacunek Pani dla i do innych - jesteśmy za!

Janina Ochojska w Gdańsku miała chwilę „na wywiad”...,ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE