INSTALACJA PERFORMANCE „S” i TELEPORT.ART przechodzą w stan „stand by”

Z dniem 30 listopada 2010 INSTALACJA PERFORMANCE „S” i TELEPORT.ART przechodzą w stan „stand by”. Dziękujemy wszystkim, którzy od 31 sierpnia 2010 roku odważnie brali udział w INSTALACJI PERFORMANCE „S” i TELEPORT.ART wtopionych w przestrzeń Placu Solidarności w Gdańsku. Do zobaczenia w nowych przestrzeniach i eksperymentalnych zdarzeniach, których treść to dyskurs o codzienności jako wspólnym czasie doświadczania.

INSTALACJA PERFORMANCE „S” i TELEPORT.ART przechodzą w stan „stand by”, obywatelsolidarnosc.euZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE