31.08.2010 | AKCJA OBYWATEL SOLIDARNOŚĆ

10:00-15:00

Konferencja - Warsztaty „O2O” ARtours STEDELIJK MUSEUM z Amsterdamu

miejsce: CTO[Zieleniak]-Gdańsk; INTERNET

10:00-22:00

POCZĄTEK PRACY: MARCIN DYMITER PROJEKT DŹWIĘKOWY "21/2010"

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

16:30-16:45

Pokaz po konferencji „O2O” - GALERIA W PRZESTRZENI - AR„S”

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

16:45-17:00

INSTALACJA PERFORMANCE „S” – start

Uroczyste otwarcie – Pan Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu ds. UNESCO

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

17:00-17:20

POKAZ „OBYWATEL.SOLIDARNOŚĆ.MOVIE” – etiudy filmowe

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

17:20-17:35

TELEPORT.ART - start

Uroczyste otwarcie - Pan Adam Aduszkiewicz Prezes FRDL prof.Jerzy Stępień

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

17:35-18:00

TELEPORT.ART - GDYNIA – ŁĄCZENIE DYSKUSJA: KIEDYŚ 21 X TAK, A TERAZ NOWE - KONKRETNE MARZENIA? SONDA.

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

18:00-19:00

KONCERT LIPALI

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

19:15-20:30

Pokaz filmu „Beats Of Freedom”, muzyczny/dokumentalny, Polska, 2010

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności

20:30-22:00

OTWARTY TELEPORT.ART FILMOWE ETIUDY

miejsce: Ul.Doki 1, Pub Doki, Brama Historyczna nr 2, Plac Solidarności


WSTĘP WOLNYZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE