18.08 | Konferencja prasowa

W Konferencji wzięli udział Goście specjalni: siostra i brat Arkadiusza „Arama” Rybickiego współautora koncepcji Projektu - Bożena Grzywczewska i Mirosław Rybicki.

Przebieg konferencji „na żywo” i ”on line”

  • Przywitanie
  • Prezentacja idei projektu OBYWATEL SOLIDARNOŚĆ
  • Czcimy dzień „21 x TAK”
  • Mikrofilm – zdjęcia archiwalne z przed 30 lat - zasoby Archiwum Państwowego w Gdańsku
  • Publikacja 21 POSTULATÓW sprzed 30 lat w formie aplikacji „Rozszerzonej Rzeczywistości”
  • Przekazanie Archiwum Państwowemu w Gdańsku aplikacji „RR” jako 1 dokument do Muzeum Teraźniejszośći

Archiwum Państwowe w Gdańsku Przygotowało I udostępniło materiały z zasobu archiwum.

Partner strategiczny - Politechnika Gdańska – TASK.

Projekt pod patronatem UNESCO.

Konferencja prasowa 18.08.2010, Fot. Grzegorz Kuleta

Konferencja prasowa 18.08.2010, Fot. Grzegorz Kuleta

Konferencja prasowa 18.08.2010, Fot. Grzegorz Kuleta

Konferencja prasowa 18.08.2010, Fot. Grzegorz KuletaZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY


ORGANIZATOR


PATRONATY HONOROWE