Honorary patronages

Akcja OBYWATEL SOLIDARNOŚĆ poprzez TELEPORT.ART, PERFORMANCE INSTALACJA „S”, KSIĄŻKA AR”S”, KONFERENCJE O2O i internetowy dyskurs WWW.21POSTULATES.EU daje wirtualne ślady w rzeczywistości i dodaje ślady realne do świata, a Polacy mogą budować nową rzeczywistość w duch etosu Solidarności i poszanowania przeszłości. Wykorzystujemy najnowsze technologie jak Augmented Reality, streaming, dynamiczne aplikacje webowe, aby stworzyć narzędzia komunikacji i postrzegania rzeczywistości jako wspólnej przestrzeni i obszarów godnego życia, o które kiedyś walczyli w bezkrwawej rewolucji solidarnościowcy i wszyscy pragnący godnego i normalnego życia. My wszyscy jesteśmy Obywatelami Solidarność. W 30 rocznicę Solidarności staramy się rewitalizować etos 1980 roku. 21 historycznych postulatów było konkretnymi marzeniami konkretnych ludzi o pozytywnej przyszłości. Akcja” Obywatel Solidarność ” pozwala nam od nowa konkretnie marzyć. Napiszmy razem nowe 21 postulaty naszych czasów używając narzędzi naszego wieku.

(...) I keep remembering how we met with Aram Rybicki, who immediately opened up and after the very first and second meeting he perfectly understood how we think and how we understand the world, how we read this modern world.BEATA STASZYŃSKA

(...) Aram Rybicki felt from the outset that we had such inner worlds because he had one himself and I don’t know whether his was alike but we understood each other.ONNO HANSEN


COMPLETED BY THE NATIONAL CENTRE FOR CULTURE


ORGANIZER


HONORARY PATRONAGES