Akcja OBYWATEL SOLIDARNOŚĆ poprzez TELEPORT.ART, PERFORMANCE INSTALACJA „S”, KSIĄŻKA AR”S”, KONFERENCJE O2O i internetowy dyskurs WWW.21POSTULATES.EU daje wirtualne ślady w rzeczywistości i dodaje ślady realne do świata, a Polacy mogą budować nową rzeczywistość w duch etosu Solidarności i poszanowania przeszłości. Wykorzystujemy najnowsze technologie jak Augmented Reality, streaming, dynamiczne aplikacje webowe, aby stworzyć narzędzia komunikacji i postrzegania rzeczywistości jako wspólnej przestrzeni i obszarów godnego życia, o które kiedyś walczyli w bezkrwawej rewolucji solidarnościowcy i wszyscy pragnący godnego i normalnego życia.


COMPLETED BY THE NATIONAL CENTRE FOR CULTURE


ORGANIZER


HONORARY PATRONAGES